Vid det informella mötet för EUs kulturministrar som hölls 28 mars diskuterades kulturen roll i EU2020-strategin och Europas hållbara utveckling i framtiden. Andra punkter på agendan rörde upphovsrättsfrågor och online-material.

EUs Kulturkommissionär, Androulla Vassiliou, poängterade vikten av att kulturfrågan inte får glömmas bort under krisen, och man talade om nya finansieringsmöjligheter.

Läs mer om mötet här

Kulturkommissionärens kommentar är i linje med de förslag och argument som Culture Action Europes kampanj we are more lyfter fram.

Läs mer om we are more och skriv under manifestet! / Sorry, only in Swedish.