En guide till finansieringsmöjligheter för kulturjournalister i Europa finns nu online! Ett verktyg för att hitta finansiering till projekt med resor och rörlighet. Det är också ett konkret sätt att uppmuntra interkulturella utbyten och förstärka professionaliseringen av kulturarbetare. Guiden är sammanställd av EU-projektet Unpack the Arts på uppdrag av On the move (OTM). Guide to Funding…