År 2010 är av EU-kommissionen och medlemsstaterna utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. En av de viktigaste händelserna under temaåret i Sverige är de konferenser som genomförs den 25 oktober 2010 i samtliga av Sveriges 21 län/regioner.

Ta tillfället i akt att delta i länskonferensen för Stockholm som äger rum i Rinkeby Folkets Hus, Rinkebytorg.

Konferensen syftar till att mobilisera alla goda krafter till att medverka i en manifestation och diskussion om de viktiga samhällsfrågor som temaåret behandlar. Konferensen skall också fungera som ett avstamp för framåtsyftande och konkreta åtgärder för att bekämpa fattigdom och social utestängning samt stärka den sociala sammanhållningen i länet/regionen.

Inbjudan till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestägning konferensen i Rinkeby (PDF)