Malin Eidin bor i Bollnäs och är lärare i svenska och engelska på en friskola som heter Lust & Lära. På fritiden är hon ideellt aktiv inom Riksteatern på både lokal och regional nivå och spelar även en del amatörteater. Hon sitter som ledamot i Riksteaterns nationella styrelsen sedan 2007 och är sedan 2011 ordförande i Riksteaterns Nationella Barnteaterråd.