Polen satsar stort på kulturevenemang under sitt ordförandeskap i EU. Polska kulturinstitutioner tar chansen att göra sig hörda i den pågående kulturpolitiska debatten.

Satsningen är en del av ett långsiktigt program för kultur som ett starkt verktyg för social förändring. Polens regering lyfter kulturens roll i skapandet av ett aktivt och kreativt civilsamhälle såväl som kulturens inflytande på landets ekonomiska utveckling.

Den världskända sociologi och filosofi professorn Zygmunt Baumans tankar och närvaro präglar det största kulturevenemanget som Polen genomför under sitt ordförandeskap: Wroclaw European Culture Congress 8-11 september 2011.

Läs Professor Zygmunt Baumans artikel “Culture in a uniting Europe” här

De som inte har möjlighet att åka till Wroclaw kan följa kongressen online på www.culturecongress.eu.

Invigningsföreläsningen av professor Zygmunt Bauman startar den 8 september kl.17.30, följt av 10 kongressdebatter, A Soul of Europe paneler, avslutningsceremonin och finalen av tävlingen Dock’s Docs Gdańsk Remix.  Allt sänds på polska och på engelska.