(författare, skådespelare och regissör)

Sysslar med samhällets frågor, integration och mångfald. Använder media som medel för att nå målgruppen. Kämpar för att samhället – speciellt den offentliga sektorn börja använda kultur i integrationsprocessen.