Under Danmarks ordförandeskap i Europeiska Unionen arrangerar Centrum for Kunst & Interkultur (CKI) och DSI Swinging Europe en internationell kulturkonferens den 7–8 juni på Herning Contemporary Art Museum. Konferensen tar sikte på EUs kulturpolitik som för den kommande programperioden bland annat kommer att handla om utformningen av programmet Kreativa Europa 2014–2020 och kulturstödet i strukturfonderna.

Det omfattande och intressanta konferensprogrammet innehåller drygt 20 tematiska work- shops för kulturproducenter, politiska beslutsfattare och tjänstemän, artister, forskare, representanter för NGO och journalister.

Europa Direkt Intercults Ida Burén deltar i konferensen.

Mer information och deltagaranmälan finns på www.nextstepeu.com