När EU:s utrikesministrar träffas vecka 27 ska de diskutera och anta EU:s strategi för mänskliga rättigheter. Strategin blir ett nytt verktyg i EU:s arbete för mänskliga rättigheter och innehåller en tydlig handlingsplan med åtgärder som ska genomföras innan 2014. Senare ska det också utnämnas en särskild EU-representant för detta område.

Anna-Karin Eneström som är svensk KUSP-ambassadör, intervjuas på regeringens hemsida om den nya strategin för mänskliga rättigheter. KUSP är EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, som består av tjänstemän på ambassadörsnivå från medlemsländernas EU-representationer i Bryssel.