En ny rapport har precis publicerats om de Learning Partnerships som genomförts inom projektet Brokering Migrants Cultural Participation.

Report on the Learning Partnerships in Sweden