Den Milanobaserade kulturorganisationen Perypezye Urbane arbetar för att utveckla research om konst och digital kultur i ett europeiskt sammanhang. De lanserar nu webbaserade Studio28 Magazine som utkommer varje månad med tematiska nummer med multidisciplinära analyser. De behöver berättelser, analyser och rapporter till en särskild kolumn där artiklar publiceras genom Open Call-principen. Skicka in förslag och sammanfattningar senast 20:e augusti. Arvodet är 150 euro per artikel.

Läs mer om Open Call på Perypezye Urbanes hemsida