SPANA har varit i Tel Aviv- läs mer i Riksutatsällningars intressanta omvärldsbevakning!
På Tel Aviv Museum of Art möts judiska och arabiska barn som annars lever i ett samhälle präglat av fientlig segregation. SPANA! har besökt museet och skriver om ett imponerande pedagogiskt arbete, som överbrygger rädslor, hat och fördomar – och som skulle absolut kunna användas även i Sverige.

Mer info: https://www.riksutstallningar.se/content/spana/bygger-broar-mellan-judiska-och-arabiska-barn