Europaparlamentet delar varje år ut det europeiska medborgarpriset. Detta pris ska belöna insatser som utförs av enskilda medborgare, grupper, föreningar eller organisationer och som vittnar om ett framstående engagemang för främjandet av en ökad ömsesidig förståelse och en närmare integration mellan människor i medlemsstaterna, eller som underlättar gränsöverskridande eller nationsövergripande samarbete inom Europeiska unionen. Det kan också vara fråga om insatser från medborgare som deltar i ett gränsöverskridande eller nationsövergripande kulturellt samarbete på lång sikt och på så sätt främjar en starkare europeisk samhörighetskänsla. Sammanlagt har 43 organisationer i 21 EU-länder vunnit utmärkelsen 2013.

http://www.helasverige.se/kansli/nyheter

https://www.facebook.com/HelaSverige?directed_target_id=0