Stadssekreterare på Kulturdepartementet,  ansvarar för planering och samordning.
Ansvarsområden: demokrati, de nationella minoriteterna, det civila samhället, det samiska folkets språk och kultur, diskriminering, kultur, medier, mänskliga rättigheter nationellt, trossamfund och begravningsverksamhet.