Pilot Cities är ett initiativ från Culture Action Europe och Agenda 21 for Culture, och syftar till att främja kulturaktörers och lokala beslutsfattares engagemang i hållbar tillväxt med kultur i centrum. Programmet erbjuder möjligheten för Europeiska lokala myndigheter att delta i en utbildning  på grundval av de principer och åtgärder som ingår i “Culture 21 Actions”, Europeiska Kommissionens nya agenda för kultur. Läs mer om programmets specifika mål