Efter flera års research & development möter nu CORNERS publiken. I Zagreb 8–10 november visades Atlas of Tremors, en performance där folkmusik möter nutida digitalt framställd musik, allt framfört live. Verket tar avstamp i Jacquards vävstol med hålkort – en av 1800-talets stora tekniska innovationer och föregångaren till den moderna datorn. Av Phil Hession, Ivana Ivković, Christian Cherene och Ivan Marušić Klif
Läs mer…