Polen, Tyskland och Frankrike har redan tagit initiativ till att höja kulturbudgeten för EU:s rambudget
2014-2020. Hur blir det i Sverige? Kommer kulturens plats på den svenska EU-agendan att stärkas?
Vill politiker och beslutsfattare slå vakt om och dra nytta av kulturens värden för ett hållbart
europeiskt projekt?

Välkommen till Det Europeiska Projektets framtid
– en konferens om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin

TID: 9 december 9.00-15.00
PLATS: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
MEDVERKANDE: Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, Vladimir Sucha, Director for
Culture, Multilingualism and Communication, Directorate General for Education and Culture of the
European Commission, Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (M), Cecilia Wikström (Fp)
och Kent Johansson (C),riksdagsledamöterna Tina Ehn (Mp), ledamot i Kulturutskottet och Pyry
Niemi (S), ledamot i EU-nämnden, Pierre Schellekens, chef EU-kommissionen i Sverige med flera.
Birgitta Englin, VD Riksteatern och Chris Torch, Senior associate Intercult leder samtalen.

Konferensen arrangeras av Intercult, Riksteatern och EU-Kommissionen i Sverige.

För pressakreditering anmäl dig direkt till Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, T: 08 644 10 23, M: 070 750 24 54

Läs mer om konferensen, programmet och talarna: www.intercult.se/deteuropeiskaprojektetsframtid

Ett samarbete mellan Intercult EDI, EU-kommissionen i Sverige, Riksteatern och we are more/Culture Action Europe