Vladimir Sucha, direktör inom Europeiska Kommissionen och med ansvar för kultur, mångspråkighet och kommunikation, kommer till Stockholm nästa vecka. Träffa honom i samband med konferensen Det Europeiska projektets framtid. Pressbriefing med fokus på vart Europa är på väg, med avstamp i det nya kultur- och mediaprogrammet Kreativa Europa.

Vilken är Sveriges roll i EU:s framtida kulturpolitik? Vad är EU-kommissionens argument för att kultur ska bli ett prioriterat område i EU:s budget? Vad blir konsekvenserna av att stödet till kultur och media nu slås samman till ett program?

TID: 9 december 8:30-8:55, konferensen börjar sedan 9.00
PLATS: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm.

Chris Torch, senior associate Intercult och en flitigt anlitad talare vid EUs kulturpolitiska evenemang, håller i briefen. Smörgås och kaffe serveras

Fakta om Vladimir Sucha och programmet Kreativa Europa: Vladimir Sucha är direkt ansvarig för utvecklingen, förhandlingarna och implementationen av EU:s program för Kultur och Kreativa Näringar – Kreativa Europa 2014-2020. Programmet presenterades av EU-kommissionen i slutet av november. Det föreslås få en budget på 1,8 miljarder euro för 2014–2020, vilket innebär en ökning med 37 % jämfört med nuvarande anslag.

Mer om konferensen: Det Europeiska Projektets framtid – en konferens om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin 9 december 2011 på Europahuset, är ett samarbete mellan Intercult, Riksteatern och EU-Kommissionen i Sverige.

Medverkande: Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, Vladimir Sucha, direktör inom Europeiska Kommissionen och med ansvar för kultur, multilingualism och kommunikation, Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (M), Cecilia Wikström (Fp) och Kent Johansson (C),riksdagsledamöterna Tina Ehn (Mp), ledamot i Kulturutskottet och Pyry Niemi (S), ledamot i EU-nämnden, Pierre Schellekens, chef EU-kommissionen i Sverige med flera. Birgitta Englin, vd, Riksteatern och Chris Torch, Senior associate Intercult leder samtalen.

Läs mer om konferensen, programmet och talarna: www.intercult.se/deteuropeiskaprojektetsframtid

Vänligen anmäl dig senast 7 december till pressbriefingen
För briefingen och/eller pressakreditering till konferensen anmäl dig till
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, T: 08 644 10 23, M: 070 750 24 54

För frågor till EU-kommissionen i Sverige, kontakta:
Gabriella Nilsson, pressekreterare, EU-kommissionen i Sverige
gabriella.nilsson@ec.europa.eu, T: 08 562 444 02

Intercult arbetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.