En utredning visar att kunskapen om och delaktigheten i EU i Sverige är för låg.
Hur vi än vrider och vänder på det här är kunskapen alldeles för låg i samhället. Den är nästan pinsamt låg i vissa grupper, sade utredaren Maria Strövik när hon överlämnade utredningen ”EU på hemmaplan” till demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Läs mer på Europaportalen