Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 är: fler jobb och hållbar tillväxt, ordning och reda på arbetsmarknaden, en framåtsyftande ambitiös miljö-, energi och klimatpolitik, ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap samt jämställdhet i centrum.