Det må vara ett av EUs minsta program, i euros räknat, men det minskar inte dess betydelse eller intresset som Kulturprogrammets utlysningar genererar. EACEA, agenturen som sköter det operativa arbetet med DG EACs olika program, har nu publicerat vilka projekt som tilldelats medel för de kommande två åren. En rad svenska aktörer finns med bland de utvalda projekten, både som huvud- och medarrangörer.
Kolla in resultaten här

Nästa kulturprogramsrelaterade deadline är 3 maj 2011 för kulturella samarbeten med tredje land.
Läs mer om utlysningen och dess kriterier här / Sorry, only in Swedish.