2003 – 2005

Genom ett tre årigt samarbete i två faser, med föreställningar med relation till Adriatiska Havet och Östersjön, producerades och spelades föreställningar, konstprojekt och seminarier i Litauen, Ryssland, Kaliningrad, Lettland, Polen, Kroatien, Slovenien, Sverige, Montenegro och Finland.

I samarbete med Baltic Sea Culture Center, CSS-Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Centro Servizi e spettacolli och teatro , Transit – Kaliningrad, New Theatre Institute – Latvia, Arts Printing House – Lithuania, Vertigo Productions Montenegro, Teater Gljotin, BADco – Kroatien, Hotel Proforma, Aksioma Ljubljana och Flota- Slovenien och Baltic Circle Finland.