Välkommen till ett seminarium den 16 mars i Europahuset om EU-kommissionens förslag till en europeisk gräns- och kustbevakningsmyndighet som presenterades i december förra året. En panel diskuterar vad detta kan betyda rent rättsligt och vilka konsekvenser det kan få för den svenska gränspolisen medan en annan panel belyser de politiska skiljelinjerna. Medverkar gör Eva Sjögren, SIEPS, Patrik Engström, Polisen, Daniel Tarschys och Ulrika Mörth, professorer i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Carl Schlyter (MP), ordf. i Riksdagens EU-nämnd samt ledamöterna Ulrika Karlsson (M) och Marie Granlund (S) i Riksdagens EU-nämnd.
http://ec.europa.eu/sweden/events/20160316_sv.htm