Sedan några veckor tillbaka går det att söka medel för att arrangera en aktivitet eller ett evenemang inom ramen för Europaåret för utvecklingssamarbete. Målet med aktiviteterna ska vara att sprida information om Sveriges och EU:s bistånd och utvecklingssamarbete, eller uppmana till dialog, kritiskt tänkande och delaktighet kring frågorna.
Sida är samordnare i Sverige och ansvarar för att betala ut medel. Medel beviljas för resor för talare, moderatorsarvoden samt streamingtjänster och kommer att fördelas under året så långt de räcker. Tänk därför på att det kan vara bra att komma in med en ansökan tidigt.