Den senaste veckans oroligheter i Egypten och kraven på President Mubaraks avgång har inneburit en utmaning för EU:s regeringar. Kraven på en reaktion från EU som samlad enhet har satt fokus på de frågetecken som existerar mellan de olika instanserna (Kommissionen, Ministerrådet, medlemsstaternas regeringar) när det gäller gemensam strategi och ställning gentemot omvärlden. Det har också satt fokus på EU som förespråkare av demokratiska värderingar och processer. Läs mer om detta här:

The Guardian

EuObserver

Europaportalen / Sorry, only in Swedish.