Om du känner för ett dopp i Europas fina badvatten, kan du först ta en titt på denna interaktiva karta med resultaten för varje badplats. 95 % av de kontrollerade badplatserna i EU uppfyllde minimikraven på vattenkvalitet 2014. Vattenkvaliteten är utmärkt på 83 % av platserna, vilket innebär en ökning med nästan 1 procentenhet jämfört med 2013.
Resultaten kommer från EEA (European Environment Agency) och visar var kvaliteten på badvatten förväntas vara hög sommaren 2015. I rapporten ingår mer än 21 000 badplatser i 28 EU-medlemsstater och är en samproduktion av Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kommissionen.

Till kartan