Nu har vi fått svar på frågan: ”Hur kan EU stärka kulturellt utbyte för att motverka de främlingsfientliga tendenser som vi ser i Europa idag?” som vi ställde till Viviane Reding under Medborgardialogen den 15 september. Svaret lyder: “Flera delar av EU:s politik stöder interkulturell dialog”, för exempel: Intercultural dialogue in EU policies

Är du nyfiken på de andra 80 frågorna från vår medborgarlåda? Vi väntar ivrigt på svaren. Här är frågorna: Frågor från Medborgarlådan