Kultur och kulturella och kreativa näringar är viktigt för hållbar utveckling. Kulturrådet, Tillväxtverket och Region Skåne arrangerar ett europeiskt idékonvent om hur vi tillsammans kan utveckla detta arbete på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

http://creativepowers.eu