Tina Ehn är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Tina är riksdagsledamot sedan 2006, för valkretensen Västra Götaland Västra. Hon är ledamot i kulturutskottet samt ersättare i miljö- och jordbruksutskottet och arbetar för en bättre livsmiljö. Tina har arbtetat som djurskötare, lantbruksavbytare och personlig assistent.