Ni som tänker söka till European Cultural Foundations collaboration grant har nu fått lite mer tid att jobba på er ansökan. Deadline har flyttats till 20 september. Mer information om ansökan och nedladdningsbar blankett