Den 17 juni möts EU-ländernas ledare för att diskutera hur man ska undvika de problem som Greklandskrisen åsamkat eurozonen och EU:s ekonomi. Tyskland och Frankrike vill införa sanktioner som skulle innebära att fördraget som trädde i kraft i december behöver omförhandlas. Andra länder, däribland Sverige, vill hitta metoder som kan genomföras inom ramarna för det nuvarande Lissabonfördraget.

Läs mer om toppmötet

/ (In Swedish)