Från och med början av 2011 tar Ungern över EUs roterande ordförandeskap. Agendan som Ungerns regering ska hantera tillsammans med den permanenta ordföranden för rådet, Herman Van Rompuy, innehåller en hel del utmaningar, bl.a. Kroatiens kandidatur till EU, behandlingen av den romska minoriteten och Eastern Partnership.

Läs mer om Ungerns ordförandeskap