Regeringens deklaration presenterades av Margot Wallström vid 2016 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 2016. Här kommer talet i skrift, men det talade ordet gäller.

“EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. I år utarbetas en ny global strategi för EU:s utrikespolitiska agerande. Sverige var initiativtagare till strategin och engagerar sig starkt i arbetet. En viktig del handlar om att utveckla EU:s externa krishanteringsförmåga.”

Läs hela utrikesdeklarationen på regeringens hemsida