Intercult har ett pågående studiebesök från Ukraina och Georgien. 20 personer kom till Stockholm söndagen den 16 februari och vi åker nu runt till olika kulturinstitutioner under tre dagar för att lära oss mer om hur dessa  fungerar organisatoriskt och praktiskt.

Under måndagen besöker man Subtopia i Alby, Botkyrka söder om Stockholm.

Subtopia är till för artister, entreprenörer, publik, kulturfantaster och är en plattform där dessa organisationer och individer får en chans att utveckla sin kreativitet på sina egna villkor – ett kreativt kluster med ett femtiotal aktörer som arbetar med konst och kultur i olika former… cirkusföreställningar, filminspelningar, konserter, konferenser, fester m.m. / Intercult have an ongoing study visit from Ukraine and Georgia. 20 people came to Stockholm this Sunday, February 16, and will now visit various cultural institutions for three days to learn more about how they operate organisationally and practically.

This Monday they visit Subtopia in Alby, Botkyrka, south of Stockholm.

Subtopia is for artists, entrepreneurs, public, cultural enthusiasts. It is a platform where these organizations and individuals have the opportunity to develop their creativity on their own terms – a creative clusters with fifty actors involved… art and culture in various forms: circuses , film shoots, concerts, conferences, parties etc.