Genom oss på Europa Direkt Intercult kan du få upplysning om vilka vägar du kan gå och vilka regler som gäller vare sig du vill arbeta i något av Europas länder eller inom EUs institutioner.

Inom EU:s institutioner är det ovanligt att enskilda tjänster utlyses. Istället anordnas uttagningsprov (concours) för att få fram en lista på lämpliga personer som kan rekryteras vid behov. Ett uttagningsprovet är alltså det första steget till en fast tjänst inom EU.

På UHRs (Universitets- och högskolerådets) sidor kan du få närmare upplysning på vilka möjligheter till praktik, stöd och träning som finns inför EUs uttagningsprov:

www.uhr.se/sv/Internationellt/Jobba-vid-EUs-institutioner

www.programkontoret.se/sv/Container/Vill-du-arbeta-inom-EU

Informationen riktar sig inte enbart till studenter eftersom EUs institutioner ofta söker andra tjänstekategorier och inriktningar.

Ansvaret för att informera om och anordna träning inför uttagningsproven låg tidigare hos den statliga myndigheten Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). Universitets- och högskolerådet tog över uppdraget när Krus lades ner vid årsskiftet 2012/2013.