Rekrytering till EU tjänster pågår. I årets uttagning söker man kandidater inom följande områden: allmänna tjänstemän, juridik, revision, kommunikation och yttre förbindelser. Anmäl ditt intresse på nätet senast den 17 april.

År 2010 har 1 200 svenskar arbetat inom EU, främst i Bryssel och Luxemburg. Totalt arbetar 23 000 personer inom EU i EU-parlamentet, EU-kommissionen och EUs ministerråd.
EU-institutionerna rekryterar personal till fasta anställningar genom uttagningsprov. Det är Europeiska rekryteringsbyrån EPSO som sköter rekryteringen av nya tjänstemän. 
Din ansökan börjar med att du öppnar ett konto på EPSO.
Uttagningsproven sker i regel i två steg. Den första delen ordnas i varje medlemsland. I ett datorbaserat test bedöms de sökandes lämplighet snarare än deras EU-kunskaper. De som klarat den första delen deltar i ett test i Bryssel. Uppgifterna kan vara av olika slag; muntliga redogörelser, intervjuer och gruppövningar.

Sökande som klarat uttagningsprovet sätts upp på så kallade reservlistor, som gäller i ett år.
Informationen om rekryteringsprocessen finns här