Vladimír Šucha är direktör för kultur, flerspråkighet och kommunikation vid EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur i Bryssel. Han är ansvarig för fem enheter som hanterar olika typer av policyutveckling.
Innan han började på kommissionen arbetade Vladimír Šucha som direktör vid Slovakiens forsknings- och utvecklingsmyndighet (2005–2006) samt vid Slovakiens nationella myndighet för forskningsfinansiering.. Han har även arbetat som rådgivare i Europafrågor vid Slovakiens utbildningsdepartement (2004–2005). Åren 2002–2004 var han anställd vid den slovakiska representationen till EU i Bryssel, där han ansvarade för frågor som rörde forskning, utbildning och kultur. Han har även en gedigen akademisk bakgrund, med en professur vid Comenius-universitetet i Bratislava. Han har föreläst vid många olika institutioner i ett flertal länder. Vladimír Šucha är medlem av flera rådgivande grupper och styrelsegrupper på nationell, europeisk och internationell nivå. Han är även författare till ett hundratal publikationer.