Ett 30- tal aktiva aktörer inom kultursektorn, representerade av 33 personer knutna till NGO:s, och andra kulturorganisationer, däribland Intercults programchef Chris Torch, förde i september 2016 diskussioner med Europakommissionen kring migration och integration. Diskussionerna resulterade i rapporten ” The Role of Culture in Promoting Inclusion in the Context of Migration”. Målsättningen för diskussionerna är att skapa en kanal mellan kultursektorn och EU- beslutsfattarna och att bana väg för samarbete mellan parterna.

Hela rapporten finns att läsa här: