Re:Designing Cultural Politics[eng]Re:Designing Cultural Politics[/eng]

Internationell konferens om relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk kulturpolitik.

3-4 december 2009 på Orionteatern i Stockholm.

Relationer i praktiken mellan olika kulturpolitiska sfärer utforskas. Vad finns det för kopplingar mellan lokala, regionala, nationella och europeiska strategier? Hur kan länkarna förstärkas? Vilka mekanismer för koordination och en viss harmonisering existerar redan? Vilka nya verktyg behövs? Språkrör från alla fyra sfärer, från Sverige och andra EU länder möts.

Det här hände på konferensen: foton och sammanfattningar (på engelska)

Arrangerad av Intercult i samarbete med Culture Action Europe.

En del av Sveriges Ordförandeskap i EU.

Med stöd av Kulturrådet.[eng]International conference on the inter-relations between local, regional, national and European culture policy making.

3-4 December 2009, the Orion Theatre, Stockholm

We will explore the relations between various levels of cultural policy making: European, national, regional and local. How are they inter-connected? Who takes care of what? What policies are necessary at the various levels in order to coordinate and harmonize cultural policy for the benefit of target audiences, cultural operators and artists organisations?

This happened during the conference: photos and summaries

Arranged by Intercult in collaboration with Culture Action Europe.

A part of the Swedish EU presidency. With support from the Swedish Arts Council/Kulturrådet.[/eng]

Landscape X

1998 Under Stockholm Kulturhuvudstadsår presenterade Intercult scenkonstnärer från X länderna; f d Jugoslavien och Sovjetunionen i tre delprojekt; Re:Mapping, Euralien och Utopia//Dystopia. Föreställningar och seminarier skedde på gamla riksarkivet och i Skeppsholmskyrkan

Albanska Spår

1999 En bred presentation av kultur från den Albanska diasporan i samarbete med ett antal Stockholms kulturinstitututioner bland annat Ballet Preljocaj på Moderna Museet.

Hotel Europa

2000 En föreställning skapad av nio regissörer från östra Europa. Publiken bjöds in till en rundvandring på Hotellet och lotsades genom upplevelsen. Turnén gick till teaterfestivaler under 2000. En samproduktion mellan Intercult, Wiener Festwochen, Bonnier Biennale, Festival d´Avignon och Bologna 2000.

SEAS

2003 – 2005

Genom ett tre årigt samarbete i två faser, med föreställningar med relation till Adriatiska Havet och Östersjön, producerades och spelades föreställningar, konstprojekt och seminarier i Litauen, Ryssland, Kaliningrad, Lettland, Polen, Kroatien, Slovenien, Sverige, Montenegro och Finland.

I samarbete med Baltic Sea Culture Center, CSS-Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Centro Servizi e spettacolli och teatro , Transit – Kaliningrad, New Theatre Institute – Latvia, Arts Printing House – Lithuania, Vertigo Productions Montenegro, Teater Gljotin, BADco – Kroatien, Hotel Proforma, Aksioma Ljubljana och Flota- Slovenien och Baltic Circle Finland.

Världspermiär på Vita Glöden

Världspremiär för Vita Glöden!

Ett samarbete mellan Dramalabbet, Rumänska kulturinstitutet och Intercult.

Välkommen till en spännande höst med ny rumänsk dramatik!

Färskpressat special

Kulturell identitet i thrillerförpackning. Så skulle man kunna varudeklarera Vita Glöden av den rumänska dramatikern Saviana Stanescu. Kring föreställningarna kommer vi att bjuda på ett program av seminarier, workshops, läsningar, av andra rumänska pjäser, samt ett prisbelönt gästspel från New York-teatern La MaMa E.T.C(Experimental Theatre Club). Disciplin- och kulturöverskridande, precis som själva föreställningen.

Pjäsen har världspremiär 7 november 2008 kl.20 på Dramalabbet.

Det blir seminarier och samtal med bland andra Saviana Stanescu och America Vera-Zavala i Dramalabbets och Rumänska kulturinstitutets regi. Intercult ordnar en installation av Cristina David (Rumänien) och Mikael Lundberg med vernissage 22 November kl 17:00 och fortsättning 23 November 13‐17:00 på Annexet, samt
en diskussion om Interkultur och Utrikespolitik på Rumänska kulturinstitutet 4 december kl. 15‐18:00.

Ett utförligt program för samtal och seminarier kommer att läggas upp inom kort.

För mer information, program och biljetter, gå till Dramalabbets hemsida, www.dramalabbet.com.

Samtal: Kultur och Utrikespolitik

Intercult och Rumänska kulturinstitutet i Stockholm inbjuder till ett kulturpolitiskt samtal om ”Kultur och Utrikespolitik”. Vi fortsätter diskussionen som hölls i december 2008.

Det offentliga samtalet äger rum 25 februari, kl.15.00 – 17.00, och hålls på engelska.

Vi har bjudit in Hans-Georg Knopp, generaldirektör för Goethe Institutet (Tyskland) samt Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet (Sverige) för att utbyta tankar kring följande frågor:

  • What is the role of culture in foreign relations from a national perspective?
  • How can national cultural policy contribute to developing European foreign relations?
  • Should nationally defined policy objectives be coordinated between European countries?
  • Promotion or Partnership? Is there a difference?

Samtalsledare: Chris Torch (Intercult)

Två tongivande chefer kommer att tala om sina prioriteringar och på vilket sätt kulturinitiativ kan främja utrikespolitiska mål. Finns det ett gemensamt europeiskt perspektiv?

Mötet kommer att hållas i det nyöppnade Europahuset (Regeringsgatan 65). På så sätt markerar vi Intercults nya uppdrag som Europa Direkt kontor inom ramarna för vårt initiativ som Europeiskt Resurscentrum för Kultur.

För anmälan: chrissie.faniadis@intercult.se eller 08-644 10 23.

Välkommen!

Nya Pjäser Nya Världar

Teatern måste hålla sig i framkant i skapandet av Sveriges nya kulturella identitet, med den etniska, kulturella och språkliga mångfalden som finns idag. Till detta tillkommer de nya livsstilar och uttryck som skapas av den unga generationen, genom att de blandar delar av den mångfald de har omkring sig.

Projektet Nya Pjäser – Nya Världar vill bidra till en förändring inom teatern genom att stödja utveckling av nyskrivna pjäser, nya produktioner och turnéer i landet.

Tre nya pjäser har under 2007 skrivits av människor som lever i Sverge och bär på berättelser och livsöden som tidigare inte hittat till teaterscenen. Projektet är ett samarbete mella Gottsunda Dans & Teater, Folkteatern i Göteborg, Helsingborgs Stadsteater och Intercult.

En mini-festival kommer att äga rum 6 & 7 juni 2008 på Stockholms Stadsteater i Skärholmen. I samband med föreställningarna arrangeras seminarier med regissörer och dramatiker inom projektet samt inbjudna gäster. Samtalen kommer att kretsa kring ny dramatik och pjäsutveckling. Utöver regissörer och dramatiker från de inblandade teatrarna kommer två speciellt inbjudna gäster från London att delta: Jonathan Meth från Writers Net och The Fence samt Oladipo Agboluaje, dramatiker på Soho Theatre i London.

De tre pjäserna som kommer att spelas är:

RE:UNION av Behrang Behdjou regi: Dritero Kasapi
En skakande skildring av fyra ungdomars sörjande. En stark pjäs om vänskap, tillit, kärlek, svek och förlust där fyra vänner kämpar med sitt samvete och hittar styrkan att gå vidare.
Spelas 6 juni kl. 13:00, 7 juni kl. 17:00

MY NATION av Susanna Mehmedi regi: Niklas Hjulström
Om frihet och demokrati. Om kärlekstörst. Om terrorism I Susanna Mehmedis pjäs vävs fyra berättelser ihop. Ideal, eller frånvaron av ideal, får människor att tappa respekten för människovärdet och utföra ohyggliga saker.
Spelas 6 juni kl. 15:00, 7 juni kl. 13:00

BORTA BRA HEMMA BÄST av Alma Kirlic regi: Anna Novovic
Mirna, en illegal flykting, bor i en källare hemma hos ett svenskt par, Josef och Maria, utanderas vetskap. En dag glömmer Mirna att låsa ytterdörren efter sig och det visar sig vara att fatalt misstag. Hennes kamp för att inte avslöjas blir en resa som är både dråpligt komisk och hjärtskärande.
Spelas 6 juni kl. 18:00

Biljetter kan bokas på Stadsteaterns hemsida www.stadsteatern.stockholm.se.
Det är gratis inträde till seminarierna men plats bör bokas i förväg på samma sida.

För mer information om projektet Nya Pjäser Nya Världar, gå till www.nyapjaser.nu

I don’t know you but we may have a future together

I don’t know you but we may have a future together

Två generationer, två länder, två dagar, en visning

Den rumänska videokonstnärinnan Cristina David och den svenske konstnären Mikael Lundberg träffade under fyra dagar i maj i Odessa, Ukraina. Under fem intensiva dagar i november ska de vidareutvecka idén om en samarbetsprojekt.

Videoinstallation och öppen ateljé
LÖ 22 Nov 17:00-19:00
SÖ 23 Nov 13:00-16:00

Vernissage och samtal med Cristina David och Mikael Lundberg,

lördag 22 Nov 17:00, på Intercult – Annexet
Nytorgsgatan 15 (Sandbacksgatan 8 )

Home Not Home

Home Not Home – Vad är ett hem i vår tid, om inte starkt präglat av mobilitet och migration?

Home not Home är ett unikt konstnärligt samarbete mellan stora och små aktörer. Här har Intercult, Riksteatern, Riksutställningar, Re:Orient och Sprong enats för att med hjälp av starka kvinnliga berättelser och fokus på identitet skapa nya referensramar inom konstscenen.

Home not Home, som också är Sveriges bidrag till Europaåret för Interkulturell Dialog 2008, omfattar nutida teater i form av en dramatisering av filmen Mot Väggen producerad av Riksteatern, videokonst i form av installationen Restore Hope: Se mej! av Selda Asal producerat av Riksutställningar samt The Room In Between med seminarier, publikarbete och andra aktiviteter arrangerade av Re:Orient, Sprong och Intercult.Vad är ett hem i vår tid?

Samarbetet
Riksteatern, Riksutställningar, Re:Orient, Sprong och Intercult, är alla kulturaktörer som arbetar aktivt för att öka bidragen av internationella och blandkulturella upplevelser och händelser i det svenska kulturlivet. Med olika organisationsformer och program kompletterar vi varandra i vår strävan att berika och synliggöra världen i Sverige. Vi ser att frågeställningar som rör migration, interkulturalitet, tillhörighet och identitet är nyckelfrågor för vår samtid. Home not Home är ett samarbete där vi producerat var sin del, som vi sedan har länkat till varandra. Syfte är att erbjuda publiken en starkare och mer mångfacetterad, och bredare upplevelse.

Europaåret för Interkulturell Dialog 2008
I år är det Europaåret för interkulturell dialog. Det är ett initiativ från EU i syfte att lyfta fram ett Europa som är alltmer blandkulturellt. Utvidgningen av EU, avregleringen av anställningslagar och globaliseringen har ökat den multikulturella karaktären i många länder. Mängden språk, religioner, etniska och kulturella bakgrunder ökar inom kontinenten. Därför har interkulturell dialog en viktig uppgift att fylla när det gäller upplevelsen av identitet och medborgarskap.

Europaåret för interkulturell dialog 2008 uppmärksammar Europas unika kulturella mångfald. Varje medlemsland har stött ett nationellt projekt, Home not Home som är Sveriges bidrag, är alltså ett av 27 nationella projekt som pågår i Europa idag. Utöver det har även EU komissionen tagit initiativ till nio så kallade Flaggskeppsprojekt. Ett antal ambassadörer har utsetts bland dem Henning Mankell. Läs mer på www.interculturaldialogue2008.eu.

Tidsplan för turnén
• 6 -7 oktober Premiär i Göteborg
• 26, 27 oktober Malmö
• 18, 19 oktober Lund
• 12 –15 november Stockholm
• 4 – 5 december Umeå
• 12-22 december Diyarbakir och Istanbul (Turkiet)

För mer information, turnéprogram och biljetter gå till www.homenothome.se