1998 Under Stockholm Kulturhuvudstadsår presenterade Intercult scenkonstnärer från X länderna; f d Jugoslavien och Sovjetunionen i tre delprojekt; Re:Mapping, Euralien och Utopia//Dystopia. Föreställningar och seminarier skedde på gamla riksarkivet och i Skeppsholmskyrkan