Debatt om identitetspolitik på mångkulturellt centrum

Idag har Mångkulturellt Centrum i Fittja arrangerat en mycket intressant debatt om identitetspolitik. Identitetspolitiken har tidigare även debatterats i förhållande till det europeiska projektet fast dagens samtal handlande framför allt om Sverige.
MKC debatten filmades och kommer att publiceras i MKC Vimeo kanal: https://vimeo.com/mkcfittja. Så snart inspelning finns tillgänglig efter helgen kommer man att lägga upp länk både på MKC Facebook och hemsida.

Sverige ett föredöme i trafiken

Sverige hör till de länder som under lång tid har haft de allra lägsta siffrorna när det gäller antalet omkomna i trafiken, och har hållit sig kvar på den positionen länge. År 2014 rapporterade Sverige 29 dödsfall per miljon invånare, vilket kan genomföras med EU-genomsnittet på 51. Sverige tjänar på så sätt som ett föredöme för andra medlemsstater. Den så kallade nollvisionen är bara en av olika svenska innovationer som har spridit sig inom EU med goda resultat.

Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2015

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 är: fler jobb och hållbar tillväxt, ordning och reda på arbetsmarknaden, en framåtsyftande ambitiös miljö-, energi och klimatpolitik, ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap samt jämställdhet i centrum.

Gör din röst hörd!

Voice of Culture är är ett nytt europeiskt initiativ som är en fortsättning på “strukturerade dialoger med civilsamhället”, som initierades av Europeiska Kommissionen. En känd del av dialogen har varit European Culture Forum som arrangerades i Bryssel vartannat år. Konferensen återkommer i år den 14-15 okober med fokus på mediasektorn. Under tiden utlyser Voice of Culture en dialogserie 2015 riktad till kultursektorn. Du kan anmäla dig eller din organisation senast den 25 mars, därefter sker urvalet till de 40 platserna som finns på varje del av den DIGITALA dialogen! Mer om initiativet och anmälan finns här:

Erasmus+ – ansök senast 30 april

Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete och strategiska samarbetsprojekt inom Erasmus+, EU-programmet för ungdom, utbildning och idrott. Nästa ansökningsdeadline är 30 april klockan 12.00. För 2015 finns mest pengar att fördela inom programområde 1 där du kan göra utbyten, europeisk volontärtjänst och kompetensutveckling för de som jobbar med unga.

Färsk utlysning från Nordiska Kulturfonden

En färsk utlysning från Nordiska Kulturfonden för kreatörer (”makers”) eller skapande entreprenörer med inriktning på det handgjorda och självproducerade (Do-It-Yourself) som vill söka projekt tillsammans med kollegor från andra nordiska länder (tre länder krävs för ansökan!)

Till ansökan

Medborgardialog i Göteborg: Handel i Hetluften

Se dialogen mellan publik och panel – Cecilia Malmström EUs handelskommissionär, Olle Ludvigsson (s) Europaparlamentariker, Christofer Fjellner (m) Europaparlamentariker samt Joakim Larsson, ordf. regionfullmäktige Västra Götalandsregionen.

Se sändningen från Göteborg om internationell handel i allmänhet och TTIP i synnerhet.