Sedan den 4 februari kan man läsa samtliga bidrag och svar på DG EACs konsultation om det kommande Kulturprogrammet 2014-2020. Cirka 1000 bidrag skickades in från 47 länder runtom i Europa. En slående siffra är att 47% av bidragen kommer från Frankrike. DG EAC kommer att publicera en första sammanställning av svaren mot slutet av mars.

Läs bidragen här / Sorry, only in Swedish.