.
I slutet av 2012, röstade Europaparlamentet för ett nytt projekt i 2013 års budget – som skall skapa en europeisk plattform för festivaler inom EU.

Detta pilotprojekt kommer att försöka dra nytta av olika festivalers potential för att maximera deras bidrag till EUs olika politikområden, inom t ex  innovation, social integration, utbildning och interkulturell dialog. Festivalplattformen kommer också att försöka betona den europeiska dimensionen av festivalerna och synliggöra Europas unika värden – för att nå ett stort antal medborgare i hela Europa.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 26 april en utlysning för intresserade festivalsarrangörer och sista ansökningsdag är den 26 juni 2013.

Fler detaljer kring denna inbjudan och ansökningsblanketterna hittar du här och här. / At the end of 2012, the European Parliament voted a new budget line on the 2013 budget of the European Union dedicated to a pilot project aiming at creating a European platform for festivals.

This pilot project will seek to capitalise on the potential of festivals in order to maximise their contribution to various EU policies, including for instance innovation, social inclusion, education and intercultural dialogue.

By promoting the visibility of Europe’s unique values, the European Platform for festivals also will seek to increase the European dimension of festivals and through them, to reach a large number of citizens across Europe.

One European Platform for Festivals shall be supported under this pilot action.

To this purpose, a call for proposals was published by the European Commission on 26 April 2013.

The deadline for applications is 26 June 2013.
You will find the specifications for this call and the application forms at the following link:
 http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call-eac-s07-2013-pilot-projecten.htm