VINNOVA erbjuder ett uppstartsstöd för dig med idéer som kan lösa samhällsproblem inom nytt program för social innovation.
VINNOVAs nya program Social innovation vänder sig till dig som har idéer till sociala innovationer. Under våren 2015 erbjuder man ett uppstartsstöd på upp till 300 000 kronor för aktörer som identifierat en ny idé och vill påbörja resan från idé till verklighet.
Läs mer…

Erasmus+ samarbetsprojekt
Deadline för att söka samarbetsprojekt inom programmet Erasmus+ närmar sig med stora steg och infaller redan 31 mars! Utlysningar om samarbetsprojekt sker enbart en gång om året. I princip alla organisationer inom vuxnas allmänna lärande kan söka, så den delen av programmet lämpar sig även för t.ex. museer och kulturorganisationer. Tänk på att denna del av programmet påminner om gamla Grundtvig där många kulturorganisationer sökte projektpengar för samarbeten i Europa.
Läs mer…

Kulturkontakt Nord Helsingfors – aktuella ansökningstider 2015. Mobilitetsprogrammet, nätverksstöd, kultur- och konstprogrammet
Kulturkontakt Nord – ansökningstider

Central Baltic
Första omgången av ansökningar är avslutad med totalt 177 projektsökande. Majoriteten sökte Prioritet 2, Sustainable use of common resources och Prioritet 4, Skilled and socially inclusive region (möjligt för kreativa kulturprojekt).
Nästa utlysning öppnar den 24 augusti och stänger den 23 oktober 2015.

EU-strukturfondsprogrammen öppna för ansökningar
EU:s regionala strukturfondsprogram i Sverige tar nu emot ansökningar till nya projekt från offentliga aktörer samt ekonomiska- och ideella föreningar. Investeringarna ska gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stärka forskning och innovation. Ett projekt måste ha 50 % medfinansiering från offentliga och/eller privata aktörer. Regionerna bestämmer själva vilka projekt de väljer att prioritera. Mer information om varje region i Sverige finns på Tillväxtverkets hemsida.