Programmet Ung och Aktiv i Europa ger bidrag till dig som vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Om du vill göra ett projekt inom Ung och Aktiv så är deadline för ansökan 1 februari 2013. Ta gärna kontakt med Ungdomsstyrelsen för att bolla idéer och funderingar kring ansökan. Projekt som jobbar med unga arbetslösa eller för att förebygga ungdomsarbetslöshet är prioriterade även under 2013.

Enter! Det är namnet på en ny kurs för ungdomsledare som handlar om att öka ungas tillgång till rättigheter, särskilt de som lever med utanförskap, diskriminering och våld. Första kurstillfället är i Strasbourg 11- 21 mars 2013.
www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1302-84C-387C-72

Kulturrådet
EU:s översättningsstöd kan sökas för sista gången i februari 2013 inom det nuvarande kulturprogrammet, men det kommer att finnas kvar inom det nya EU-programmet Kreativa Europa. Det börjar gälla från 2014.
www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nyheter/FA-KOLL-PA-EUS-OVERSATTNINGSSTOD

Inom Kulturprogrammet beviljas stöd till kultursamarbete med länder utanför EU. Under 2013 kan stöd sökas för samarbetet med Australien och Kanada. Sista ansökningsdatum är 3 maj 2013.
www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Bidragstyper/Samarbetsprojekt/Samarbete-med-tredjelander