Mötet äger rum den 4 oktober kl. 12.30 -16.00 på Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm och det är fortfarande möjligt att anmäla sig.

Programmet och anmälan: www.intercult.se/nasta-plattformsmote-4-okt/