Nu är 2012 års utlysning med inbjudan att söka till EU:s Program för livslångt lärande, som omfattar alla nivåer av allmän och yrkesinriktad utbildning, publicerad på Programkontorets hemsida.

Inbjudan att ansöka, med ansökningsdatum under 2012 för Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci och Studiebesök, hittar du på sidan Programmet för livslångt lärande.

De olika delarna av programmet för livslångs lärande riktar sig till olika målgrupper. Europa Direkt Intercult vill särskilt rekommendera en närmare titt Grundtvig som är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot vuxnas allmänna lärande. Grundtvig omfattar alla nivåer och sektorer av vuxenutbildning och alla typer av inlärning: formell, icke-formell och informell. Formella utbildningsinstitutioner kan vara kommunala vuxenutbildningar, icke-formella kan vara folkbildningsorganisationer och informella kan vara föreningar, bibliotek, museer. Grundtvig har under 2012 flera deadlines att inrikta sig på 16 januari, 2 februari, 30 april, 17 september.