Svenska och utländska organisationer och förlag kan ansöka om projektbidrag hos Kulturrådet för litteraturevenemang och internationella utbyten som främjar internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet.

Enskilda författare kan inte söka bidrag hos Kulturrådet utan hänvisas till Sveriges författarfond.

Sista ansökningsdag 2017 för litterära evenemang i utlandet är:

9 februari 2017

4 maj 2017

5 september 2017

9 november 2017

Ansökan görs online.