De två vinnande städerna som blir 2017 års Europeiska kulturhuvudstäder är ÅRHUS i Danmark och PAPHOS på Cypern. Städerna kommer att formellt utses av EU:s Ministerråd i maj 2013.

Här kan du läsa mer: ec.europa.eu/culture/news/20120918_en.htm