SIEPS, Svenska Institutet för Europeiska Studier, publicerade nyligen en rapport som studerar effekterna för Sverige av de senaste EU-utvidgningarna, då elva medlemsländer från Central- och Östeuropa tillkom. I debatterna kring detta har de uttrycks farhågor för social turism där bidragsturisterna skulle belasta välfärdssystemen, såsom sjukvård och skolor. En oro som förstärkts av den ekonomiska krisen. Undersökningen visar dock att dessa farhågor är ogrundade. De flesta som kommer hit från de central- och östeuropeiska medlemsländerna är relativt välutbildade jämfört med dem som är födda i Sverige. Dessutom visar rapporten att om man jämför antalet arbetade timmar finner man i praktiken inga skillnader alls mellan personer födda i Sverige och invandrade från de nya medlemsländerna.

Läs hela rapporten här