Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 invigs i Sverige den 13 februari. Året kommer att innebära många möjligheter att inleda eller stödja ett befintligt samarbete med utvecklingsländer. Europa Direkt Intercult bevakar nyheter och återkommer med mer information!

Frågor som kommer att diskuteras här i Sverige under året är bl a hur Sverige ska påverka den globala utvecklingsagendan under 2015, att millenniemålen ska ersättas av en ny hållbar utvecklingsagenda och att Sverige dessutom firar 20 år som EU-medlem. EYD2015 kommer att föra samman unga människor, beslutsfattare, civilsamhället, den privata sektorn, akademiska institutioner och enskilda intressenter för att sätta fokus på gemensamma mål för utvecklingssamarbete. Det är det första Europaåret som är inriktat på yttre förbindelser.